Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Mamy wrzesień, a za nim październik. Dzieci wracają  do szkoły, a studenci na zajęcia. Niektórzy wracają z urlopu do pracy, a inni z zagranicy do domu. Trzeba znów zająć się tym, co potrzebne. Dawno temu, kiedy powstał wymóg przedłożenia zaświadczenia o dochodach (czy innego) z urzędu skarbowego, witaliśmy Państwa w dużej liczbie, zafrasowanych, a czasami zdenerwowanych z powodu długiej kolejki. Teraz mamy narzędzia służące do tego, aby nasz czas zachować dla siebie, a nie marnować  go w oczekiwaniu do okienka. Przez e-Urząd Skarbowy możemy pobrać potrzebne dane w postaci zaświadczenia. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i co najlepsze - w ciągu kilku minut. Wystarczy się zalogować.

Wniosek o wydanie zaświadczenia przesyłamy wybierając odpowiednią zakładkę lub jako załącznik  do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym albo przez ePuap. Możemy pobrać zaświadczenia:

- o niezaleganiu lub stanie zaległości

- o dochodach i składkach na ubezpieczenie

- o prowadzonej działalności gospodarczej

- o sytuacji innego przedsiębiorcy

- do zagranicznego organu

- certyfikat rezydencji.

Przez całą procedurę poprowadzi czytelna instrukcja dostępna pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/zaswiadczenia/pliki-do-pobrania/instrukcja-skladania-wniosku-o-wydanie-zaswiadczenia/

Aby wysyłać pisma i otrzymywać korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym musimy wyrazić na to zgodę. O tym uprzedzi nas, już po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego, widoczny komunikat.

Nie trzeba się obawiać, że coś umknie w gąszczu cyfrowej informacji, ponieważ system powiadomi nas  o piśmie z urzędu oczekującym na przeczytanie.  W tym celu należy podać adres e-mail lub nr telefonu.  Zgoda na e-Korespondencję pojawi się w sekcji Dokumenty wysłane.

I to wszystko.

[ Beata Chechelska - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce]

Przewiń do góry