Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Na terenie gminy mieszkają ludzie aktywni. Wśród wielu organizacji społecznych, sprawnie zorganizowaną struktura wyróżnia się Ochotnicza Straż Pożarna. Ponad 100 druhów ochotników skupionych w  5 jednostkach OSP z dużym powodzeniem dba o bezpieczeńczeńswto mieszkańców gminy.

Swoimi drużynami strażackimi mogą poszczycić się miejscowości Trąbki, Biskupice, Bodzanów, Łazany, Sławkowice. Drużyny z Trąbek i Biskupic  wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratownictwa.

 

GMINNY ZARZĄD OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH:

 

  • Prezes - dh Juliusz Kanarek
  • Wiceprezes – dh Adam Jamka
  • Komendant – dh Marek Kot
  • Z-ca komendanta - dh Ryszard Waśniowski
  • Skarbnik - dh Darek Turek
  • Sekretarz - dh Piotr Róg
  • Członek Zarządu- dh Zbigniew Ładyga
  • Członek Zarządu- dh Barbara Ciapała
  • Członek Zarządu- dh Piotr Kupiec
  • Członek Zarządu- dh Damian Szczudło

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BISKUPICACH

Prezes: dh Juliusz Kanarek
Wice-prezes: dh Damian Szczudło
Naczelnik: dh Marek Łanoszka
Zastępca Naczelnika: dh Radosław Kanarek
Skarbnik: dh Stanisław Zając
Sekretarz: dh Piotr Job
Członek Zarządu: dh MirosławJuszczyk
                        dh Robert Szczudło
                        dh Paweł Permus

Znajdź nas na facebooku  www.facebook.com/biskupiceosp/

 

OSP_Biskupice.jpeg

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BODZANOWIE

Prezes: dh Tadeusz Drobniak
Wiceprezes: dh Marek Kot
Naczelnik: dh Łukasz Wełna
Zastępca Naczelnika: dh Rafał Lebiest
Sekretarz: dh Piotr Róg
Skarbnik: dh Krzysztof Balicki
Gospodarz: dh Krzysztof Lebiest

e-mail:
www.bodzanow.osp.org.pl

Znajdź nas na facebooku   www.facebook.com/bodzanowosp/

 

OSP_Bodzanopw.jpeg

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁAZANACH

Prezes: dh Dariusz Turek
Wiceprezes- Naczelnik: dh Maciej Kurzawa
Wiceprezes: dh Barbara Ciapała
Zastępca Naczelnika: dh Łukasz Strojny
Sekretarz: dh Łukasz Kaleta
Skarbnik: dh Leszek Wrześniak
Gospodarz: dh Waldemar Wrześniak
Członek Zarządu: dh Szymon Machna
                          dh  Marcin Wyroba
                          dh  Andrzej Wyroba

Znajdź nas na facebooku  www.facebook.com/osplazany/

OSP_azany.jpeg

 

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁAWKOWICACH

Prezes: dh Adam Jamka
Wiceprezes: dh Stanisław Bryksy
Naczelnik: dh Jacek Wilk
Zastępca Naczelnika: dh Piotr Porąbka
Sekretarz: dh  Ryszard Palonek
Skarbnik: dh Piotr Kupiec
Gospodarz: dh Jerzy Jamka

Znajdź nas na facebooku   www.facebook.com/OspSlawkowice/

OSP_Sawkowice_2.jpeg

 

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRĄBKACH

Prezes: dh Zbigniew Ładyga
Naczelnik: dh Marek Szymoniak
Sekretarz: dh Mateusz Kozdroń
Skarbnik: dh Mirosław Kowalik
Członek Zarządu: dh Grzegorz Palka
                        dh Mateusz Lenik
                        dh Dariusz Waśniowski

Znajdź nas na facebooku   www.facebook.com/osptrbk/

 

OSP_Trabki.jpeg

 

Przewiń do góry