Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego

Kierownik: Magdalena Kudłacz

Adres: Zabłocie 171

32-020 Wieliczka

tel. (12) 250 62 69

e-mail:

 

Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu, została powołana Uchwałą nr X/80/03 Rady Gminy Biskupice z dnia 12.09.2003 r. Prowadzi działalność specjalistyczną w formie wychowawczej i opiekuńczej na rzecz dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 roku życia. Wychowankowie Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu są mieszkańcami Gminy Biskupice oraz Powiatu wielickiego. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 przez cały rok kalendarzowy. Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu jest finansowana z środków Gminy Biskupice oraz z środków Powiatu wielickiego.

 

 

Filia Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego

Kierownik: Magdalena Kudłacz

Adres: Trąbki 389 (sołectwo Zborówek)

32-020 Wieliczka

tel. (12) 250 50 98

e-mail:

 

Filia Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Trąbkach - Zborówku, została powołana uchwałą nr XXI/322/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 lipca 2004 r. Prowadzi działalność specjalistyczną w formie wychowawczej i opiekuńczej na rzecz dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 roku życia. Wychowankowie Filii Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego, są mieszkańcami Gminy Biskupice. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00 przez cały rok szkolny oraz wakacje i ferie zimowe w godzinach od 8.30 do godziny 12.30.  Filia Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego jest finansowana z środków Gminy Biskupice.

 

 

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z Gminy Biskupice oraz Powiatu Wielickiego.

 

logo.jpeg

Przewiń do góry