Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zakończono inwestycje pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice”. Prace nad realizacją inwestycji rozpoczęły się w zeszłym roku i trwały do września 2022r. W ramach prac wykonano prawostronną ścieżkę rowerową o długości blisko 1,5 km, która pełni też rolę chodnika. Ponadto przebudowano zjazdy do posesji, wykonano kanalizację opadową  wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Wykonanie przedmiotu zamówienia wiązało się z koniecznością przebudowy sieci kolidującej - gazowej i elektroenergetycznej. Ukształtowanie terenu, na niektórych odcinkach,  wymagało wybudowania palisady betonowej i  muru oporowego.

Ostatnim elementem realizacji zadania był odbiór inwestycji przez Komisje Drogownictwa i Inwestycji. Radni wraz z Panią Wójt oraz pracownikami Urzędu udali się na miejsce inwestycji w dniu 14.09.2022 i po przeprowadzonej wizji lokalnej pozytywnie zweryfikowali zrealizowane zadanie.

Koszt  drogowej inwestycji to 4 988 417 zł z czego 2 272 636,62 zł to kwota pozyskana  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Przewiń do góry