Z dniem 1 marca 2018r. utworzono gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Gminy Biskupice. Centrum Kultury ma swoją siedzibę w miejscowości Tomaszkowice pod adresem: 32-020 Wieliczka, Tomaszkowice 455. Terenem działania instytucji jest obszar gminy Biskupice. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Centrum Kultury może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.