Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Szanowni Państwo,

Na zaproszenie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pana Andrzeja Kuliga uczestniczyłam w dniu dzisiejszym w pracach zespołu zadaniowego ds. opracowania propozycji przebiegu na terenie gminy miejskiej Kraków korytarza dla drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Myślenice. Podczas spotkania przedstawione zostały dwa warianty przebiegu drogi S7:

  1. Wariant zachodni, obejmujący swym oddziaływaniem Gminy Liszki, Skawina, Sułkowice i Myślenice
  2. Wariant wschodni, od węzła Bieżanów, przez Gminy Wieliczka, Biskupice, Dobczyce, Siepraw i Myślenice.

Wskazany wariant  wschodni obejmuje swym zasięgiem teren Gminy  Biskupice. Z uwagi na brak rezerwy terenowej przeznaczonej na lokalizację tego typu inwestycji, jak również wyrażoną przez mieszkańców wolę przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową  (ponad 1300 wniosków o przekwalifikowanie działek w ramach procedowanej zmiany Planów Zagospodarowania Przestrzennego), jednoznacznie wyraziłam swój sprzeciw wobec proponowanego wariantu wschodniego.

Sprzeciw wobec jakiegokolwiek prowadzenia przebiegu trasy S7 przez teren Gminy Biskupice podnosiłam już wielokrotnie podczas spotkań z samorządowcami, na posiedzeniach powiatowego zespołu ds. opracowania propozycji przebiegu na terenie powiatu wielickiego korytarza dla drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Myślenice i został on także wyrażony w Apelu Rady Gminy Biskupice z dnia 28.03.2022 r.

Zobowiązuję się do dalszego monitorowania rozwoju sytuacji dotyczącej proponowanych korytarzy przebiegu drogi S7 i informowania Państwa o podejmowanych działaniach.

mapa S7.jpeg

 

Przewiń do góry