Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Dzisiaj 26 września 2022r. w Urzędzie Gminy w Sieprawiu odbyło się spotkanie włodarzy gmin  w sprawie proponowanego wariantu przebiegu drogi ekspresowej S7 przez podkrakowskie gminy.  Burmistrzowie i Wójtowie podpisali wspólny sprzeciw, który neguje 2 warianty przedstawione im w dniu 22 września 2022r.  podczas posiedzenia  zespołu zadaniowego ds. opracowania propozycji przebiegu na terenie gminy miejskiej Kraków korytarza dla drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Myślenice   przez Jerzego Muzyka, zastępcę prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. Wówczas zaproponowano dwa warianty poprowadzenia S7 - zachodni obejmujący swym oddziaływaniem Gminy Liszki, Skawinę, Sułkowice i Myślenice oraz wariant wschodni, od węzła Bieżanów, przez Gminy Wieliczka, Biskupice, Dobczyce, Siepraw i Myślenice, który stanowi zmodyfikowany wariant nr 6 przedstawiony wcześniej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.   

"W dniu 22 września br. na posiedzeniu  zespołu zadaniowego ds. opracowania propozycji przebiegu na terenie gminy miejskiej Kraków korytarza dla drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Myślenice przez Jerzego Muzyka, zastępcę prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju przedstawione zostały dwa warianty przebiegu drogi S7: Wariant zachodni, obejmujący swym oddziaływaniem Gminy Liszki, Skawinę, Sułkowice i Myślenice oraz Wariant wschodni, od węzła Bieżanów, przez Gminy Wieliczka, Biskupice, Dobczyce, Siepraw i Myślenice, który stanowi zmodyfikowany wariant nr 6 przedstawiony wcześniej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przedstawionej przez miasto Kraków propozycji przebiegu trasy drogi ekspresowej S7. Jest to stanowisko krakowsko-urzędnicze, które nie uzyskało w żadnym wypadku statusu „wariantu społecznego”. Zaproponowane warianty nie zostały wypracowane w żadnym dialogu społecznym z włodarzami i mieszkańcami poszczególnych gmin a zostały przez zespół prezydencki  narzucone i wrysowane w teren naszych gmin wbrew prawu gmin do samostanowienia i poszanowania naszej odrębności.

Swój brak zgody  wobec jakiegokolwiek prowadzenia przebiegu trasy S7 przez tereny naszych gmin m.in. z uwagi na  bardzo intensywną zabudowę oraz brak rezerwy terenowej wyrażaliśmy już wielokrotnie. Nasz wspólny sprzeciw  został także wyrażony w apelach i rezolucjach, które podjęte zostały przez Rady Miejskie oraz Rady Gmin. Także od wielu tygodni mieszkańcy naszych gmin solidarnie protestują  wobec planów prowadzenia drogi ekspresowej S7 w sąsiedztwie ich zabudowań, niwecząc dorobek życia.

W związku z powyższym  raz jeszcze apelujemy o odstąpienie od prac nad przebiegiem drogi ekspresowej S7, który na obszarze naszych gmin skutkuje nieakceptowalnymi kosztami społecznymi i w żadnym aspekcie nie zyskuje aprobaty społecznej".

mapa S7.jpeg

 

Przewiń do góry