Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego!


 

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przedstawił założenia systemu dystrybucji jodku potasu w Małopolsce. Zaznaczył on, iż  choć w opinii ekspertów zagrożenie radiacyjne oceniane jest jako niewielkie i nie ma powodów do paniki, to samorządy muszą być przygotowane na taką ewentualność. Tabletki z jodkiem potasu trafiły także do Gminy Biskupice. Poniżej publikujemy punkty wydawania tabletek zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Biskupice:

Sołectwo Biskupice - Remiza OSP, Biskupice 325

Sołectwo Bodzanów  - Remiza OSP, Bodzanów 412

Sołectwo Jawczyce - Świetlica środowiskowa "Nasze Światełko", Jawczyce 135

Sołectwo Łazany - Remiza OSP, Łazany 249

Sołectwo Przebieczany - Świetlica, Przebieczany 664

Sołectwo Sławkowice - Remiza OSP,  Sławkowice 300

Sołectwo Sułów - Świetlica , Sułów 252

Sołectwo Szczygłów - Świetlica Środowiskowa , Szczygłów 120

Sołectwo Tomaszkowice - Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455

Sołectwo Trąbki - Remiza OSP, Trąbki 340

Sołectwo Zabłocie  -  Ponadgminna   Placówka  Wsparcia   Dziennego w Zabłociu, Zabłocie 171

Sołectwo Zborówek  - Filia Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego , Trąbki 389 (sołectwo Zborówek)

 

Jesteśmy w gotowości, ale obecnie nie ma zagrożenia
Przypominamy, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Obecnie nie ma powodów, aby rozpoczynać wydawanie jodku potasu obywatelom. Służby są w gotowości do natychmiastowego uruchomienia tego procesu. Na tę chwilę nie ma zagrożenia, obywatele mogą się czuć bezpiecznie. Sytuacja radiacyjna jest cały czas monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki i Centrale Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

- W przypadku wystąpienia mało prawdopodobnego, zdarzenia, jakim jest skażenie radiacyjne, służby państwowe natychmiast powiadomią wszystkich mieszkańców wszystkimi dostępnymi kanałami, czyli m.in. za pomocą alertu RCB. Wówczas rozpocznie się dystrybucja bezpośrednio do obywateli. Dystrybucja ta będzie maksymalnie uproszczona. Jeśli pojawi się rzeczywiste zagrożenie, jest oczywiste, że będzie się liczył czas. Osoby zgłaszające się do Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu w gminach nie będą musiały legitymować się dowodem osobistym czy innym dokumentem. Każdy otrzyma taką liczbę tabletek, jak wskaże – dla siebie i dla swoich bliskich, z zaznaczeniem, ze dawkowanie musi się odbywać zgodnie z zaleceniami, inaczej może komuś zaszkodzić – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita.

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

Tutaj też można zapoznać się z systemem monitorowania sytuacji radiacyjnej i bieżącymi działaniami podejmowanymi przez PAA:
https://www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-atomistyki

Znaczenie profilaktyki jodowej
- Zastosowanie jodku potasu w dawce blokującej funkcję tarczycy jest standardowym działaniem prewencyjnym, przygotowanym i zatwierdzonym przez WHO oraz Międzynarodową Agencję Atomistyczną na wypadek incydentu nuklearnego. Należy jednak pamiętać o zagrożeniach, jakie mogą wynikać z nieuzasadnionego i niekontrolowanego stosowania tego preparatu. Nie można przyjmować jodku potasu na własną rękę i „ na zapas”, a w wątpliwych przypadkach należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Dlatego nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania jodku potasu, nie zawsze można go stosować. Przede wszystkim nie można go stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu, także w przypadku, gdy występuje nadczynność tarczycy lub zaostrzające się pod wpływem jodu niektóre choroby np. opryszczkowe zapalenie skóry (choroba Duhringa) czy też zapalenie naczyń z hipokomplementemią. Należy unikać przyjmowania jodu w przypadku podejrzenia nowotworu tarczycy; co może zaburzać diagnostykę i leczenie - mówi dr hab. n. med. Elwira Przybylik-Mazurek, małopolski wojewódzki konsultant w dziedzinie endokrynologii.

Przewiń do góry