Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska tworzy platformę współpracy dla Krakowa i otaczających go 14 gmin tj: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. Zajmuje się koordynacją ponadlokalnych działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Gmina Biskupice jest jej aktywnym członkiem.

Jedną z płaszczyzn współpracy jest Forum Oświaty i właśnie w ramach tego Forum w Gminie Biskupice w dniu 11 października 2022 r. zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki.

Celem spotkania była diagnoza aktualnych wyzwań i problemów lokalnej oświaty ale też potencjałów i mocnych stron Gminy Biskupice. Spotkanie moderowała Pani Anna Rychły – Mierzwa Główny specjalista ze Stowarzyszenia Metropolia. Wnioski ze spotkania będą pomocne przy tworzeniu wspólnych obszarów działania z gminami sąsiednimi (członkami Metropolii).

Tekst: Agnieszka Fliśnik

 

Fot. Marzena Derewicka

 

Przewiń do góry