Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty, nobilituje wiedzę, mądrość i pracę na rzecz młodych pokoleń. To wyjątkowa okazja, by wyrazić słowa uznania i podziękowania za trud kształcenia i wychowania naszych dzieci, za przekazywanie im wiedzy, motywowanie do ciągłej nauki i wskazywanie życiowych dróg. Dyrektorom dziękuję za sprawne i odpowiedzialne kierowanie placówką, stwarzanie jak najlepszych i bezpiecznych warunków do pracy i nauki, nieustanne podnoszenie kwalifikacji, pracowitość, cierpliwość i otwartość na zmiany i wyzwania, jakie niesie w trudnym dla systemu oświaty czasie przemian, praca w sektorze edukacji.


Z podziękowaniami proszę przyjąć życzenia wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tej szczególnej misji, jaką jest edukacja najmłodszych mieszkańców Gminy Biskupice a także odwagi i siły do podejmowania nowych wyzwań, uznania i szacunku dla
wykonywanej pracy. Niech praca z młodym pokoleniem będzie dla Państwa źródłem radości i spełnienia a efekty powodem do dumy.

 

Renata Gawlik
Wójt Gminy Biskupice

Przewiń do góry