Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 13 października 2022 r. w szkole Podstawowej w Bodzanowie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas I.

W uroczystości brali udział uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą Panią Barbarą Brachowicz, Dyrektor szkoły Grażyna Skóra, Wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik, Kierownik GZOS Agnieszka Fliśnik, rodzice, a także uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bodzanowie.

Na początku uroczystości odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas VI i klasy pierwszej. Następnie przed pocztem sztandarowym i wszystkimi zebranymi gośćmi, uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrekcja szkoły dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Od tej chwili stali się oni pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności! Otrzymali także pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne.

Pani Dyrektor oraz Pani Wójt życzyły pasowanym uczniom wielu sukcesów w nauce, nowych przyjaźni, rozwijania nowych umiejętności i poszerzania swoich zainteresowań.

Tekst: Marzena Derewicka

 

Foto Maciej Laskowicz

 

Przewiń do góry