Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Od kilkunastu  dni trwają prace modernizacyjne na drodze gminnej pn.” Sławkowice – Niżowa nr 560008K”. W ramach realizacji zadania  przebudowie poddany zostanie trakt  o długości ponad 1 km. Zaplanowano wykonanie m.in. chodnika i kanalizacji deszczowej oraz poszerzenie drogi (na niektórych odcinkach), przebudowę i uzupełnienie poboczy, umocnienie przydrożnych skarp, a także  przebudowę odcinka linii telekomunikacyjnej.

Na drodze pojawił się ciężki sprzęt i  wykonano niezbędne prace ziemne polegające na oczyszczeniu poboczy.  Umowa przewiduje, że prace remontowe zostaną zakończone w 2024 roku.

Łączny koszt inwestycji to kwota  4 540 000,00 zł. W 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację drogi przyznano kwotę 195 066 zł. W 2023 na ten cel do gminy wpłynie suma 2 574 208 złotych. Łącznie dotacja wyniesie 2 769 274 zł. Zadanie finansowane jest na poziomie 65%, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.

 

loga rfd.png

 

 

 

 

Przewiń do góry