Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 26 września br. podczas LIX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego została przyjęta uchwała nr LIX/842/22 zmieniającą uchwałę nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 23 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwała antysmogowa dla Małopolski.

Zmiana dotyczy terminu eksploatacji pozaklasowych urządzeń grzewczych. Zgodnie z przyjętą zmianą urządzenia niespełniające norm emisji i sprawności minimum 3 klasy zgodnie z normą PN-EN 303- 5:2012 mogą być użytkowane do 30 kwietnia 2024r.

Zmiana granicznej daty eksploatacji urządzeń grzewczych dotyczy również ogrzewaczy pomieszczeń, które nie spełniają wymagań w zakresie sprawności cieplnej co najmniej 80% lub wymogów ekoprojektu lub wyposażenia w urządzenia redukujące emisję pyłu.

Przewiń do góry