Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 28 października 2022. Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik oraz Sekretarz  - Jerzy Szymoniak podpisali umowę na realizację prac remontowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie, Gmina Biskupice”. Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo  Przewóz Towarów  oraz Budownictwo Drogowe Mirosław Satoła.

Jeszcze w tym roku zostaną wykonane następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, obrzeża betonowe i elementy odwodnienia, roboty remontowe i modernizacyjne na boisku wielofunkcyjnym.

Koszt wykonania ww. robót to kwota 213 405.00 złotych. Część  zaplanowanych wydatków zostanie pokrytych z dotacji pochodzącej z środków  „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”.

 

 

Przewiń do góry