Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że od dnia 7 listopada 2022 r. (poniedziałek), od godziny 8:00 do 30 grudnia 2022 roku, będą prowadzone prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna: ul. Polna - Złockie w km 6+753 + 7+187. W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu w miejscowości Złockie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 292902 K Złockie - Granica miasta Muszyna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze. Objazd zamkniętego odcinka możliwy będzie drogą powiatową nr 1517 Żegiestów - Szczawnik - Muszyna oraz drogami gminnymi.

Komunikat jest ważny od 06-11-2022 00:00:00 do 30-12-2022 23:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Przewiń do góry