Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice ogłasza konsultacje do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Biskupice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Konsultacje będą  przeprowadzone w terminie od 16 listopada do 23 listopada 2022r.  W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biskupice, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi, wnioski i opinie do projektu programu należy składać na zamieszczonym poniżej formularzu:

  • na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455
  • drogą elektroniczną na adres: ug@biskupice.pl

Tekst  projektu programu i formularz zgłaszania uwag w załączeniu.

PDFZarządzenie Nr 0050.202.2022.pdf (438,15KB)
 

Przewiń do góry