Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Pomimo zmiany małopolskiej uchwały antysmogowej wydłużającej do 30 kwietnia 2024r. termin wymiany kotłów niespełniających co najmniej 3 klasy emisyjności przypominamy wszystkim użytkownikom urządzeń na paliwo stałe o konieczności stosowania odpowiedniego materiału opałowego. Wydłużenie terminu eksploatacji dotyczy również kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie posiadają sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%.

Za palenie mułem węglowym, flotami węglowymi, drobnym miałem węglowym (paliwem, w którym drobnego węgla o uziarnieniu 0 – 3 mm jest ponad 15%, zawilgoconym drewnem - drewno lub biomasa o wilgotności ponad 20%, drewno musi być sezonowane co najmniej przez okres 2 lat) grozi kara grzywny do 5 000,00 zł.

Zgodnie z tegorocznym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska normy jakości paliw zostały obniżone do końca kwietnia 2023r. Nie oznacza to jednak możliwości stosowania materiału opałowego, którego zakazuje uchwała antysmogowa np. muły czy flotokoncentraty.

Kolejna zmiana w przepisach wiążę się z dopuszczeniem do obrotu dla gospodarstw indywidualnych węgla brunatnego. Węgiel brunatny jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych paliw. Zawiera znaczne ilości siarki, rtęci i popiołu oraz ma znacznie niższą wartość opałową od tradycyjnego węgla kamiennego. Należy zwrócić uwagę również na fakt, że wysoka zawartość wody i obecność w paliwie siarki jest przyczyną przyspieszonej korozji komina i kotła. Stosowanie takiego paliwa może prowadzić do uszkodzenia urządzeń grzewczych nowszej generacji. Węgiel brunatny jest paliwem przeznaczonym do spalania w piecach przemysłowych, w których kominy wyposażone są w specjalne filtry ograniczające emisję szkodliwych substancji.

Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania z programów dofinansowujących wymianę urządzeń grzewczych, montaż OZE i termomodernizację budynków.

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Ekodoradców Gminy Biskupice pod numerem (12) 289 70 95/ (12) 289 70 80 lub osobiście w budynku Urzędu Gminy.

Przewiń do góry