Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

                                          

Gminny Program Rewitalizacji


PDFZarządzenie Nr 0050 117 2017 Wójta Gminy Biskupice z dnia 10 listopada 20217 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Rewitalizacji.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Biskupice w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Rewitalizacyjnej.pdf
PDFDeklaracja.pdf
PDFRaport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII30017 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania .pdf
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Wójta Gminy Biskupice

Informuję, że w dniu 5 października 2017 roku w budynku Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 o godz.15.00 odbędzie się spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiony projekt uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/300/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

PDFInformacja_WGB.pdf
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Biskupice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/300/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Dokumenty do pobrania:

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Biskupice z dnia 08 09 2017r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Rady Gminy Biskupice w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII30017 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpni.pdf
PDFUchwała Nr XLIII30017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII30017 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania.pdf
PDFFormularz konsultacji społecznych.pdf
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PDFRaport z konsultacji społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu.pdf
 

 

Komitet rewitalizacyjny

Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 6, 7 (Dz. U. z 2017r. poz. 1023) Wójt Gminy Biskupice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji - znajdujących się w projekcie uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - przeprowadzone będą w okresie od dnia 6 lipca 2017 r. do dnia 04 sierpnia 2017 r. w formie:

1.Debaty publicznej, która odbędzie się w dniu 20.07.2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Biskupice, na której omówiony zostanie projekt uchwały w sprawi określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
2. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej Gminy Biskupice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy Biskupice, www.biskupice.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji”). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety
w postaci papierowej można dostarczyć do Urzędu Gminy Biskupice drogą korespondencyjną (Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka),  a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Biskupice oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail ug@biskupice.pl do dnia 04 sierpnia 2017r. do godziny 15:30.

Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta są dostępne na stronie podmiotowej Gminy Biskupice w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice, www.biskupice.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji”) oraz na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Biskupice (w godzinach pracy Urzędu).

Do pobrania:

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Biskupice z dnia 06.07.2017r. dot. konsultacji społecznych określających zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf
PDFProjekt Uchway Rady Gminy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu.pdf
PDFRegulamin Komitetu Rewitalizacji zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.pdf
PDFAnkieta konsultacyjna dotycząca projektu uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji .pdf
PDFFormularz zglaszenia uwag Komitet-Rewitalizacji.pdf
PDFDeklaracja członka Komisji Rewitalizacyjnej.pdf
 

Materiały do pobrania w formacie doc.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchwała Nr XXXIX/275/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2016-2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFRaport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2016-2020.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do raportu.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do raportu.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do raportu.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do raportu.pdf
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące GPR

Urząd Gminy Biskupice informuje, iż od dnia 19.01.2017 r. rozpoczynają się Konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2014 - 2020.

Dokumenty do pobrania:

PDFGminny Program Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2016-2020.pdf
PDFAnkieta w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf
PDFFormularz konsultacyjny.pdf
PDFProjekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2020.pdf
Wersja edytowalna (DOC.) www.bipmalopolska.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana terminu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020

PDFW związku z Obwieszczeniem Wójta Gminy Biskupice z dnia 04.01.2017r.oraz na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Biskupice.pdf
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Biskupice
 

Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1777 z późn.zm.) Wójt Gminy Biskupice informuje, iż w związku z Uchwałą nr XXXIII/236/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 09 grudnia 2016r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Biskupice.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr XXXI/222/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PDFRaport z konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Biskupice.pdf
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REWITALIZACJA - KONSULTACJE SPOŁECZNE:

 

PDFProjekt uchwały.pdf
PDFZałącznik nr 1 - do projektu Uchwały arkusz 1.pdf
PDFZałącznik nr 1 - do projektu Uchwały arkusz 2.pdf
PDFZałącznik nr 1 - do projektu Uchwały arkusz 3.pdf
PDFZałącznik nr 1 - do projektu Uchwały arkusz 4.pdf
PDFZałącznik nr 2 do projektu Uchwały.pdf
PDFAnkieta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Biskupice.pdf
 

Pliki w większej rozdzielczości znajdują się pod linkiem:https://bip.malopolska.pl/ugbiskupice/Article/get/id,1241995.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne w gminie Biskupice mające na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (04.10.2016r.)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych mających na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 04.10.2016 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, a także technicznej.
 
Konsultacje przeprowadzone są w okresie od dnia  04.10.2016r. do dnia 07.11.2016r. w formie:
 
1.Debaty  publicznej dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Biskupice. Debata odbędzie się w dniu 19.10.2016r. godz. 14:00, w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka (duża aula na parterze). Przedmiotem debaty będzie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice.
2.Przedstawienia uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag.
3.Ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Biskupice.
 
Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępne są poniżej oraz w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Biskupice w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałki 9.00-17.00, wtorki-piątki 7.30 - 15.30) 
 
Formularz zgłaszania uwag  oraz ankieta dostępne są poniżej, można również pobrać je na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice w godzinach pracy Urzędu.

Uzupełniony Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę  należy dostarczyć w terminie do dnia 07.11.2016 r. do Urzędu Gminy Biskupice drogą korespondencyjną (Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka) lub drogą elektroniczną na adres: ug@biskupice.pl  lub złożyć bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Biskupice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Biskupice - rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowania i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice (26.09.2016r.).pdf
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

loga ue i funudusze.jpeg                                                              

Przewiń do góry