Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

 

logo metropolia krakowska.png
 

 

 

                                                                           Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Gmina Biskupice od 24 czerwca 2014r. jest członkiem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, które tworzy miasto Kraków oraz 14 gmin tj. Biskupice, Czernichów, Igołomnia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

W ramach działalności Stowarzyszenie realizuje strategię ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), stanowiącą wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego tworzących Krakowski Obszar Funkcjonalny.

Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków z unijnych dotacji na realizację wspólnych przedsięwzięć opartych na współpracy władz lokalnych na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów.

Statutowym celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie
i obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadaniem Stowarzyszenia jest również podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska oraz propagowanie świadomości ekologicznej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Kontakt:

Stowarzyszenie
Metropolia Krakowska

ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

tel. 12 34 18 512
e-mail:
www.metropoliakrakowska.pl

 

mapa Metropolia Krakowska.jpeg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

lgd.png

 

                                                                             Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania powstało z końcem 2008 roku. LGD skupia przedstawicieli 3 sektorów tj. publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu 6 gmin członkowskich tj. Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina oraz Powiat Bocheński. Od końca roku 2009 działa biuro Stowarzyszenia, które organizuje pracę partnerstwa.

LGD „Dolina Raby” jest jedną z 39 takich organizacji w województwie małopolskim i jedną z 338 w całej Polsce wybranych do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju. Lokalna Grupa Działania działa w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader. Jest nadzorowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, a instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Budżet Lokalnej Grupy Działania przeznaczony jest na wspieranie i stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich, a także na szkolenia, nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnej społeczności.
 

Kontakt:

Biuro LGD „Dolina Raby”
Chrostowa 1B
32-742 Sobolów

Tel/faks: 14 685 44 44
e-mail: 
www.dolinaraby.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

logo_zwiazek_gmin_wiejskich_rp_zgwrp_00001,oX6D62aapFTLo7bXW5mZ.jpeg

                                                                                      Związek Gmin Wiejskich RP

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie.

Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich.

Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

Kontakt:

Biuro Związku
Związek Gmin Wiejskich RP

ul. Kantaka 4
61-812 Poznań

tel. 61 8517418, 61 8519961
fax. 61 6661322

e-mail:
www.zgwrp.pl 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 

                                                                      Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby


Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby istnieje od 1994 roku. Obecnie tworzy go 6 gmin województwa małopolskiego tj. Biskupice, Raciechowice, Trzciana, Lipnica Murowana, Szczurowa i Drwinia.

Celem Związku jest rozwój tworzących go Gmin polegający na pozyskiwaniu środków krajowych i zagranicznych oraz realizacji finansowanych z udziałem tych środków przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji z zakresu: ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej, infrastruktury technicznej, rozwoju zaplecza sportowo- rekreacyjnego, kultury i turystyki.

Kontakt:

Biuro Związku
Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby
Tomaszkowice 455
32-020 Wieliczka

tel. (12) 289 70 95
e-mail:

 

 

 

 


 

Przewiń do góry