Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Informujemy, że od dnia 15 grudnia 2022r. nastąpi zmiana wysokości dofinansowania udzielanego w ramach czwartej edycji Programu Mój prąd. Zmiany spowodowane są sytuacją gospodarczą, a także kryzysem energetycznym w Europie. W ramach czwartej edycji programu obowiązującej od 15 kwietnia 2022r. zwiększone zostanie dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej do poziomu nieprzekraczającego kwoty:

  • 6 000,00 zł - mikroinstalacja fotowoltaiczna
  • 7 000,00 zł - mikroinstalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii
  • 16 000,00 zł - w zakresie magazynów energii.

Procentowy poziom dofinansowania pozostał nadal na stałym poziomie tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.
Wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach czwartej edycji Programu Mój prąd w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.
Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania, a ewentualna różnica zostanie wypłacona Wnioskodawcy.

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd  (MP4) trwający
od dnia 15.04.2022r. został przedłużony do 31.03.2023r.

Więcej informacji na stronie http://mojprad.pl

Przewiń do góry