Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook
Forum Metropolii Krakowskiej to cykliczne spotkanie, którego celem było podsumowanie mijającego roku działalności Stowarzyszenia oraz prezentacja efektów współpracy 15 gmin członkowskich w pierwszym roku wdrażania Strategii Metropolia Krakowska 2030. Stanowiło także doskonałą okazję do zapoznania się z planami Stowarzyszenia na 2023 r.  Spotkanie otworzył Pan Jacek Majchrowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. – Metropolia rośnie! Jesteśmy wspólnie już 8 lat! Gdy zakładaliśmy stowarzyszenie, zastanawialiśmy się jak będzie funkcjonowało. Dziś widzimy, że był to znakomity pomysł i świetnie funkcjonuje – mówił podczas wystąpienia otwierającego spotkanie Prezydent Jacek Majchrowski.  Kolejny punkt spotkania rozpoczęła prezentacja reportażu filmowego stanowiącego podsumowanie efektów współpracy gmin Metropolii Krakowskiej w 2022 r. O tym, w czym tkwi moc efektów i magia współpracy opowiedzieli przedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej. Z materiałem filmowym można zapoznać się tutaj: https://youtu.be/oNHAgbiyGS0.  Podsumowanie działań zmierzających do realizacji założeń Strategii Metropolia Krakowska 2030 w 7 obszarach współpracy zaprezentowali pracownicy biura SMK bezpośrednio odpowiedzialni za każdą z dziedzin. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z efektami prac w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz projektu EKOTEAM, dowiedzieli się na jakim etapie są prace nad biletem metropolitalnym, a także jakie działania zostały podjęte w ramach promocji oferty czasu wolnego. Nieodłącznym elementem spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie jest część inspiracyjna, która w tym roku poświęcona została prezentacji zagadnienia tworzenia Urban Labu. O istocie, celach i założeniach Urban Labów opowiedział Bartosz Piziak – przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMIR), a dzięki prezentacji Małgorzaty Michalskiej uczestnicy dowiedzieli się jak funkcjonuje i jakie możliwości daje Urban Lab Rzeszów.  Druga część wydarzenia to warsztaty z wykorzystaniem metody Design Thinking. Jak wspierać rozwój pracowników gminnych, w jaki sposób informować mieszkańców o bilecie metropolitalnym czy też jak zachęcić przedsiębiorców do współpracy z gminami – m.in. nad rozwiązaniem tych zdiagnozowanych problemów w 7 obszarach działania pracowali uczestnicy spotkania wspólnie z moderatorami. Za moderację warsztatów odpowiedzialni byli: Seweryn Rudnicki (Inteligentne zarządzanie), Ksymena Rosiek (Środowisko i przestrzeń), Maciej Michnej (Mobilność), Marcin Piątkowski (Gospodarka), Łukasz Maźnica (Kultura czasu wolnego), Anna Banaś (Edukacja), Norbert Laurisz (Usługi społeczne).  Wyjątkowość spotkania to nie tylko niecodzienna formuła, ale przede wszystkim zaangażowanie i entuzjazm wielu osób na co dzień działających w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 gości: przedstawicieli partnerów Stowarzyszenia, ekspertów oraz członków gminnych zespołów ds. współpracy metropolitalnej z wszystkich 15 gmin członkowskich. – Jestem pozytywnie zaskoczony skalą wydarzenia. Ogromnym plusem było pojawienie się podsumowania tego, co się wydarzyło w zakresie działań Metropolii Krakowskiej w ciągu ostatniego roku – mówi Adrian Gamoń, ekspert Forum Komunikacji i Promocji. – Atutem spotkania jest możliwość bezpośredniego kontaktu, rozmowy i networkingu – dodaje.  Więcej na: https://www.metropoliakrakowska.pl/aktualnosci-szczegoly/iii-forum-metropolii-krakowskiej-relacja-z-wydarzenia_tjQwcGHrHEpclhukXGkgForum Metropolii Krakowskiej to cykliczne spotkanie, którego celem było podsumowanie mijającego roku działalności Stowarzyszenia oraz prezentacja efektów współpracy 15 gmin członkowskich w pierwszym roku wdrażania Strategii Metropolia Krakowska 2030. Stanowiło także doskonałą okazję do zapoznania się z planami Stowarzyszenia na 2023 r.  Spotkanie otworzył Pan Jacek Majchrowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. – Metropolia rośnie! Jesteśmy wspólnie już 8 lat! Gdy zakładaliśmy stowarzyszenie, zastanawialiśmy się jak będzie funkcjonowało. Dziś widzimy, że był to znakomity pomysł i świetnie funkcjonuje – mówił podczas wystąpienia otwierającego spotkanie Prezydent Jacek Majchrowski.  Kolejny punkt spotkania rozpoczęła prezentacja reportażu filmowego stanowiącego podsumowanie efektów współpracy gmin Metropolii Krakowskiej w 2022 r. O tym, w czym tkwi moc efektów i magia współpracy opowiedzieli przedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej. Z materiałem filmowym można zapoznać się tutaj: https://youtu.be/oNHAgbiyGS0.  Podsumowanie działań zmierzających do realizacji założeń Strategii Metropolia Krakowska 2030 w 7 obszarach współpracy zaprezentowali pracownicy biura SMK bezpośrednio odpowiedzialni za każdą z dziedzin. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z efektami prac w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz projektu EKOTEAM, dowiedzieli się na jakim etapie są prace nad biletem metropolitalnym, a także jakie działania zostały podjęte w ramach promocji oferty czasu wolnego. Nieodłącznym elementem spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie jest część inspiracyjna, która w tym roku poświęcona została prezentacji zagadnienia tworzenia Urban Labu. O istocie, celach i założeniach Urban Labów opowiedział Bartosz Piziak – przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMIR), a dzięki prezentacji Małgorzaty Michalskiej uczestnicy dowiedzieli się jak funkcjonuje i jakie możliwości daje Urban Lab Rzeszów.  Druga część wydarzenia to warsztaty z wykorzystaniem metody Design Thinking. Jak wspierać rozwój pracowników gminnych, w jaki sposób informować mieszkańców o bilecie metropolitalnym czy też jak zachęcić przedsiębiorców do współpracy z gminami – m.in. nad rozwiązaniem tych zdiagnozowanych problemów w 7 obszarach działania pracowali uczestnicy spotkania wspólnie z moderatorami. Za moderację warsztatów odpowiedzialni byli: Seweryn Rudnicki (Inteligentne zarządzanie), Ksymena Rosiek (Środowisko i przestrzeń), Maciej Michnej (Mobilność), Marcin Piątkowski (Gospodarka), Łukasz Maźnica (Kultura czasu wolnego), Anna Banaś (Edukacja), Norbert Laurisz (Usługi społeczne).  Wyjątkowość spotkania to nie tylko niecodzienna formuła, ale przede wszystkim zaangażowanie i entuzjazm wielu osób na co dzień działających w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 gości: przedstawicieli partnerów Stowarzyszenia, ekspertów oraz członków gminnych zespołów ds. współpracy metropolitalnej z wszystkich 15 gmin członkowskich. – Jestem pozytywnie zaskoczony skalą wydarzenia. Ogromnym plusem było pojawienie się podsumowania tego, co się wydarzyło w zakresie działań Metropolii Krakowskiej w ciągu ostatniego roku – mówi Adrian Gamoń, ekspert Forum Komunikacji i Promocji. – Atutem spotkania jest możliwość bezpośredniego kontaktu, rozmowy i networkingu – dodaje.  Więcej na: https://www.metropoliakrakowska.pl/aktualnosci-szczegoly/iii-forum-metropolii-krakowskiej-relacja-z-wydarzenia_tjQwcGHrHEpclhukXGkgForum Metropolii Krakowskiej to cykliczne spotkanie, którego celem było podsumowanie mijającego roku działalności Stowarzyszenia oraz prezentacja efektów współpracy 15 gmin członkowskich w pierwszym roku wdrażania Strategii Metropolia Krakowska 2030. Stanowiło także doskonałą okazję do zapoznania się z planami Stowarzyszenia na 2023 r.  Spotkanie otworzył Pan Jacek Majchrowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. – Metropolia rośnie! Jesteśmy wspólnie już 8 lat! Gdy zakładaliśmy stowarzyszenie, zastanawialiśmy się jak będzie funkcjonowało. Dziś widzimy, że był to znakomity pomysł i świetnie funkcjonuje – mówił podczas wystąpienia otwierającego spotkanie Prezydent Jacek Majchrowski.  Kolejny punkt spotkania rozpoczęła prezentacja reportażu filmowego stanowiącego podsumowanie efektów współpracy gmin Metropolii Krakowskiej w 2022 r. O tym, w czym tkwi moc efektów i magia współpracy opowiedzieli przedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej. Z materiałem filmowym można zapoznać się tutaj: https://youtu.be/oNHAgbiyGS0.  Podsumowanie działań zmierzających do realizacji założeń Strategii Metropolia Krakowska 2030 w 7 obszarach współpracy zaprezentowali pracownicy biura SMK bezpośrednio odpowiedzialni za każdą z dziedzin. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z efektami prac w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz projektu EKOTEAM, dowiedzieli się na jakim etapie są prace nad biletem metropolitalnym, a także jakie działania zostały podjęte w ramach promocji oferty czasu wolnego. Nieodłącznym elementem spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie jest część inspiracyjna, która w tym roku poświęcona została prezentacji zagadnienia tworzenia Urban Labu. O istocie, celach i założeniach Urban Labów opowiedział Bartosz Piziak – przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMIR), a dzięki prezentacji Małgorzaty Michalskiej uczestnicy dowiedzieli się jak funkcjonuje i jakie możliwości daje Urban Lab Rzeszów.  Druga część wydarzenia to warsztaty z wykorzystaniem metody Design Thinking. Jak wspierać rozwój pracowników gminnych, w jaki sposób informować mieszkańców o bilecie metropolitalnym czy też jak zachęcić przedsiębiorców do współpracy z gminami – m.in. nad rozwiązaniem tych zdiagnozowanych problemów w 7 obszarach działania pracowali uczestnicy spotkania wspólnie z moderatorami. Za moderację warsztatów odpowiedzialni byli: Seweryn Rudnicki (Inteligentne zarządzanie), Ksymena Rosiek (Środowisko i przestrzeń), Maciej Michnej (Mobilność), Marcin Piątkowski (Gospodarka), Łukasz Maźnica (Kultura czasu wolnego), Anna Banaś (Edukacja), Norbert Laurisz (Usługi społeczne).  Wyjątkowość spotkania to nie tylko niecodzienna formuła, ale przede wszystkim zaangażowanie i entuzjazm wielu osób na co dzień działających w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 gości: przedstawicieli partnerów Stowarzyszenia, ekspertów oraz członków gminnych zespołów ds. współpracy metropolitalnej z wszystkich 15 gmin członkowskich. – Jestem pozytywnie zaskoczony skalą wydarzenia. Ogromnym plusem było pojawienie się podsumowania tego, co się wydarzyło w zakresie działań Metropolii Krakowskiej w ciągu ostatniego roku – mówi Adrian Gamoń, ekspert Forum Komunikacji i Promocji. – Atutem spotkania jest możliwość bezpośredniego kontaktu, rozmowy i networkingu – dodaje.  Więcej na: https://www.metropoliakrakowska.pl/aktualnosci-szczegoly/iii-forum-metropolii-krakowskiej-relacja-z-wydarzenia_tjQwcGHrHEpclhukXGkg

W dniu 29 listopada 2022r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Metropolo w Krakowie odbyło się III Forum Metropolii Krakowskiej. Wydarzenie miało na celu prezentację efektów wspólnych działań w mijającym roku oraz podsumowanie działań wdrażających założenia Strategii Metropolia Krakowska 2030. W III  Forum udział wzięło ponad 200 osób, w tym Wójt Gminy Biskupice - Renata Gawlik wraz z pracownikami Urzędu, którzy na co dzień tworzą zespoły metropolitarne.

Forum Metropolii Krakowskiej to cykliczne spotkanie, którego celem było podsumowanie mijającego roku działalności Stowarzyszenia oraz prezentacja efektów współpracy 15 gmin członkowskich w pierwszym roku wdrażania Strategii Metropolia Krakowska 2030. Stanowiło także doskonałą okazję do zapoznania się z planami Stowarzyszenia na 2023 r. 

Spotkanie otworzył Pan Jacek Majchrowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. – Metropolia rośnie! Jesteśmy wspólnie już 8 lat! Gdy zakładaliśmy stowarzyszenie, zastanawialiśmy się jak będzie funkcjonowało. Dziś widzimy, że był to znakomity pomysł i świetnie funkcjonuje – mówił podczas wystąpienia otwierającego spotkanie Prezydent Jacek Majchrowski.  Kolejny punkt spotkania rozpoczęła prezentacja reportażu filmowego stanowiącego podsumowanie efektów współpracy gmin Metropolii Krakowskiej w 2022 r. O tym, w czym tkwi moc efektów i magia współpracy opowiedzieli przedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej. Z materiałem filmowym można zapoznać się tutaj: https://youtu.be/oNHAgbiyGS0

Podsumowanie działań zmierzających do realizacji założeń Strategii Metropolia Krakowska 2030 w 7 obszarach współpracy zaprezentowali pracownicy biura SMK bezpośrednio odpowiedzialni za każdą z dziedzin. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z efektami prac w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz projektu EKOTEAM, dowiedzieli się na jakim etapie są prace nad biletem metropolitalnym, a także jakie działania zostały podjęte w ramach promocji oferty czasu wolnego. Nieodłącznym elementem spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie jest część inspiracyjna, która w tym roku poświęcona została prezentacji zagadnienia tworzenia Urban Labu. O istocie, celach i założeniach Urban Labów opowiedział Bartosz Piziak – przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMIR), a dzięki prezentacji Małgorzaty Michalskiej uczestnicy dowiedzieli się jak funkcjonuje i jakie możliwości daje Urban Lab Rzeszów. 

Druga część wydarzenia to warsztaty z wykorzystaniem metody Design Thinking. Jak wspierać rozwój pracowników gminnych, w jaki sposób informować mieszkańców o bilecie metropolitalnym czy też jak zachęcić przedsiębiorców do współpracy z gminami – m.in. nad rozwiązaniem tych zdiagnozowanych problemów w 7 obszarach działania pracowali uczestnicy spotkania wspólnie z moderatorami. Za moderację warsztatów odpowiedzialni byli: Seweryn Rudnicki (Inteligentne zarządzanie), Ksymena Rosiek (Środowisko i przestrzeń), Maciej Michnej (Mobilność), Marcin Piątkowski (Gospodarka), Łukasz Maźnica (Kultura czasu wolnego), Anna Banaś (Edukacja), Norbert Laurisz (Usługi społeczne).  Wyjątkowość spotkania to nie tylko niecodzienna formuła, ale przede wszystkim zaangażowanie i entuzjazm wielu osób na co dzień działających w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Wydarzenie zgromadziło ponad 200 gości: przedstawicieli partnerów Stowarzyszenia, ekspertów oraz członków gminnych zespołów ds. współpracy metropolitalnej z wszystkich 15 gmin członkowskich. – Jestem pozytywnie zaskoczony skalą wydarzenia. Ogromnym plusem było pojawienie się podsumowania tego, co się wydarzyło w zakresie działań Metropolii Krakowskiej w ciągu ostatniego roku – mówi Adrian Gamoń, ekspert Forum Komunikacji i Promocji. – Atutem spotkania jest możliwość bezpośredniego kontaktu, rozmowy i networkingu – dodaje. 

 

Przewiń do góry