Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Gmina Biskupice znalazła się   w gronie 100 najlepszych samorządów w Polsce  zajmując 97. miejsce w osiemnastej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin wiejskich. W tej kategorii zbadano i oceniano 1523 samorządy.

Plasujemy się na pierwszym miejscu w powiecie wielickim, wśród gmin wiejskich, wyprzedzając Gminę Kłaj, która znalazła się na 185 miejscu oraz gminę Gdów, która w tym roku zajęła  477 pozycję.

 Od 18 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.  Kapitule przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek, a w jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".

W tworzeniu rankingu pod uwagę wzięto dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podawane w specjalnej ankiecie.  Kapituła oceniająca pod uwagę bierze takie kryteria takie jak  skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

O konkursie: https://rankingsamorzadow.rp.pl/

 

Przewiń do góry