Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Gmina Biskupice  wzbogaciła się o nowe miejsce spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa. W niedzielę, 11 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyczekanej  przez mieszkańców  Przebieczan nowo wybudowanej świetlicy.

Obiekt pobłogosławił i poświęcił proboszcz Parafii pw. św Marcina w Biskupicach – ksiądz Robert Jończyk.  Następnie symbolicznego przecięcia wstęgi  i odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik,   Wicestarosta  Wielicki – Henryk Gawor, zastępca Dyrektora Departamentu  Funduszy Europejskich UMWM - Roman Wcisło,     Przewodniczący Rady i sołtys miejscowości Przebieczany – Andrzej Kasina, Radny z miejscowości Przebieczany – Stanisław Ptasznik, Panie z KGW – na czele z Przewodnicząca GrażynąOchońską.                                                                                                                                                                                    

„Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby dokonać uroczystego otwarcia budynku Świetlicy. Od blisko dwóch  dekad zabiegaliście Państwo, aby w Przebieczanach  stanął budynek, który będzie służył lokalnej społeczności.   W tym miejscu chciałbym podziękować  i  przekazać    słowa uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. Począwszy od inicjatorów oraz osób, które przez dekady pracowały na rzecz rozwoju tej  miejscowości. Społeczników, którzy zabiegali o budowę tego miejsca. W pierwszej kolejności  chciałabym  podziękować  jednej  z inicjatorek powstania tego obiektu - Pani Marii Michalik długoletniej  sołtys Przebieczan a także Radnej kadencji 2014  -2018  za   to, że była głosem przebieczańskiej społeczności i z niezwykłym zaangażowaniem zabiegała o budowę świetlicy. Podziękowania kieruję także do Pana Artura Chmieli, Przewodniczącego Rady Gminy Biskupice w latach 2010 -2018.  Dziękuję  Radnym trwającej kadencji z Przewodniczącym – Andrzejem Kasiną na czele oraz Radnym kadencji poprzedniej za przychylenie się do pomysłu budowy. Serdeczne podziękowania także dla   Pani Grażyny Ochońskiej – Przewodniczącej KGW a także wszystkim Paniom zrzeszonym w tym Kole.

Ze szczególnymi podziękowaniami zwracam się w stronę   Wójta poprzedniej kadencji – Pana Henryka Gawora – bez Pana aprobaty i wsparcia obiekt ten nigdy by nie powstał.

Dziękuję także projektantowi -  Panu Antoniemu Pilchowi, wykonawcom – Pani Monice i Krzysztofowi Pajor z Firmy Solid Max , inspektorowi nadzoru – Panu Ryszardowi Sędzimirowi. a także pracownikom Urzędu Gminy Biskupice: Pani Skarbnik – Agnieszce Gągulskiej,  Panu Sekretarzowi – Jerzemu Szymoniakowi,   Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych  Pani Magdalenie  Włodarczyk oraz całemu zespołowi.

Mam ogromną nadzieję, że będzie to miejsce idealne do spotkań integracyjnych wszystkich grup wiekowych i będzie służyć  Mieszkańcom tej i okolicznych miejscowości” - mówiła Wójt Renata Gawlik.

Głos zabrał tez Wicestarosta Wielicki i Wójt Gminy Biskupice w latach 2010 -2018 Henryk Gawor. Pokrótce przypomniał  historię powstania tego obiektu.  Na ręce Pani Wójt złożył  list gratulacyjny i życzenia : „Inwestycja ta była długo wyczekiwana przez mieszkańców. Pomysł budowy nowoczesnej świetlicy , pojawił się już kilka lat temu, gdy pełniłem funkcję wójta gminy Biskupice. Cieszę się, ze po wielu latach pomysł ten doczekał się realizacji i  jest powodem do dumy dla nas wszystkich. Dzięki wspólnemu wysiłkowi stworzyliście Państwo miejsce przyjazne i otwarte, które z całą pewnością będzie dobrze służyć mieszkańcom gminy Biskupice, stając  się dla nich miejscem spotkań, dyskusji, zabawy i nauki przez kolejne lata”.  

Po przemówieniach nastąpiła druga cześć uroczystości. Rozpoczął ją występ uczniów Szkoły Podstawowej w Przebieczanach. Zespół pod dyrekcją niezastąpionego pana Marka Śnieżka - nauczyciela muzyki przygotował na tę okazję specjalny repertuar, łączący w sobie ciekawe interpretacje współczesnych piosenek z  utworami świątecznymi.

Na scenie wystąpił  Zespół „Kapela Mietniowska” z energetycznym koncertem w stylu retro. Popularne szlagiery  tj.  „Już taki ze mnie zimny drań” czy „ Parostatkiem w  piękny rejs” w ciekawych aranżacjach, porwały do wspólnego śpiewania.  

Zwieńczeniem spotkania był koncert Zespołu „Bodzanowianki”, który przygotował specjalny repertuar na to wydarzenie. Nie zabrakło przyśpiewek a  także utworów skomponowanych z okazji otwarcia świetlicy.  

Na pyszny tort zaprosiły panie z KGW Przebieczany.  Było coś i dla najmłodszych  - równocześnie dzieciaki mogły wziąć udział w warsztatach z tworzenia ozdób świątecznych. Zajęcia przygotowane zostały przez Centrum Kultury Gminy Biskupice. Dzieciaki pod czujnym okiem instruktorek tworzyły piękne zawieszki, którymi udekorowały świąteczne drzewko.  Na scenie wystąpił Tetar Krak – art., zabierając zebranych do zimowej krainy z bałwankiem Olafem i księżniczką Anną.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Biskupice, Centrum Kultury Gminy Biskupice, Sołtys Miejscowości Przebieczany, Radni z Przebieczan, KGW Przebieczany.

Należy podkreślić, iż  budowa  Świetlicy  była możliwa dzięki pozyskanym na ten cel dotacjom  i dofinansowaniom, pochodzącym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7. Podstawowe usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

 

Przewiń do góry