Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

 

Herb Gmina Biskupice.png

 

Kolorystyka herbu:

- błękitny,
- czerwony,
- żółty,
- cielisty,
- czarny,
- biały

Herb Gminy Biskupice został uchwalony w 2003 roku. Na tarczy herbowej znajdują się:
- św. Marcin na koniu, symbol Parafii Biskupice,
- klucze symbolizujące Parafię pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie,
- krzyż symbolizujący Parafię pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach.

 

Herb Gminy Biskupice został ustanowiony Uchwałą Rady Gminy Biskupice Nr XII/96/03 w dniu 3 grudnia 2003 roku.

Gmina Biskupice,  nie mająca praw miejskich, nigdy nie posiadała herbu. Również miejscowości wchodzące w skład Gminy Biskupice nie miały własnej tradycji heraldycznej. Uznając rację trzech parafii, które symbolicznie pragnęły zaznaczyć swoją obecność, w herbie przyjęto następujące rozwiązanie: 

Podstawę herbu stanowi tarcza  „hiszpańska” w kolorze błękitnym. Centralnie w dolnej części tarczy umieszczono wizerunek św. Marcina  na białym koniu odcinającego czerwony płaszcz dla klęczącego żebraka. Koń trzyma uniesioną prawą, przednią nogę. U stóp świętego leży półnagi żebrak z podniesioną prawą ręką. Godło to jest symbolem parafii Biskupice. Wieś Biskupice jest najstarszą wchodzącą w skład gminy.

U góry tarczy herbowej, po lewej stronie, znajdują się dwa skrzyżowane klucze. Białe klucze to godło Parafii Bodzanów, gdzie patronem kościoła są św. Apostołowie Piotr i Paweł.  Klucze występują bez łączącego je sznura czerwonego, który znajduje się  tylko w godle herbu Watykanu i symbolice papieskiej. U góry tarczy herbowej, po prawej stronie, umieszczono krzyż – symbol Parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach.

Wszystkie trzy godła umieszczone na jednolitym błękitnym tle, mimo zróżnicowanej ich wielkości, są jednakowo dobrze czytelne. Zróżnicowanie wielkości poszczególnych elementów  to zabieg plastyczny wymuszony ilością szczegółów, które zawierają poszczególne godła.

 

 


 

Przewiń do góry