Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U z 2020r.  poz. 1057 z poźn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na: wsparcie realizacji zadania polegającego na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu gminy Biskupice  w okresie od dnia 16 stycznia 2023 r.  do 31 grudnia 2023 r.         

PDFZarządzenie Nr 0050.226.2022 Wójta Gminy Biskupice z dnia 23 grudnia 2022r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania w okresie od 16 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2. polegającego na świadczeniu pom.PDF (408,93KB)

PDFogloszenie o naborze.pdf (146,77KB)


 

Przewiń do góry