Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Nowe zasady Programu Czyste Powietrze zaczną obowiązywać od dnia 3 stycznia 2023r.

Aktualizacja programu zakłada:

  • podniesienie wysokości progów dochodowych,
  • wyższą wartość dofinansowania,
  • możliwość rozszerzenia inwestycji o termomodernizację domu, jeśli wcześniejszy wniosek dotyczył tylko wymiany pieca - warunkiem jest rozliczenie poprzedniego przedsięwzięcia,
  • skorzystanie ze ścieżki bankowej programu nawet na inwestycje już rozpoczęte, ale równocześnie niezakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku przy kompleksowej termomodernizacji.

Zmiany dotyczą również podatku od towarów i usług (VAT), który w nowej odsłonie Programu jest kosztem niekwalifikowalnym. Ponadto, Program daje możliwość skorzystania z dofinansowania budynkom/ lokalom mieszkalnym podłączonym do sieci dystrybucji gazu na montaż kotła na biomasę, ale wyłącznie przy zastosowaniu kotła na biomasę drzewną o podwyższonym standardzie.  

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Przewiń do góry