Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Z początkiem 2023r. pracownicy Urzędu Gminy Biskupice rozpoczną coroczny cykl kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy Biskupice.

 

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego od 2023r. Gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia 200 kontroli planowych palenisk w budynkach mieszkalnych. Kontrola obejmuje weryfikację użytkowanych źródeł ogrzewania i stosowanego materiału opałowego.

W trakcie kontroli kontrolowany zobowiązany jest do:

 • umożliwienia kontrolującym wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • umożliwienia kontrolującym poboru prób materiału opałowego;
 • okazania kontrolującym dokumentów mających związek z problematyką kontroli.

W przypadku podejrzenia spalania odpadów pracownicy Urzędu Gminy mają prawo poboru próbki materiału paleniskowego celem przekazania jej do badania.

Jednocześnie przypominamy właścicielom budynków użytkującym nieekologiczne urządzenia grzewcze zasilane na paliwo stałe o konieczności wymiany kotłów pozaklasowych do końca kwietnia 2024r. Z kolei urządzenia grzewcze 3 i 4 klasy muszą zostać wymienione do końca grudnia 2026r.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Za palenie mułem węglowym, flotami węglowymi, zawilgoconym drewnem o wilgotności powyżej 20% grozi w Małopolsce kara grzywny do 5 000 zł.

Planowany harmonogram kontroli na rok 2023:

 • STYCZEŃ – Przebieczany
 • LUTY – Bodzanów
 • MARZEC – Tomaszkowice
 • KWIECIEŃ – Sułów, Łazany
 • WRZESIEŃ – Sławkowice
 • PAŹDZIERNIK – Jawczyce, Trąbki
 • LISTOPAD – Biskupice
 • GRUDZIEŃ – Szczygłów, Zabłocie.

 

                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Biskupice
                                                                                                                                                                                       Renata Gawlik

 

Przewiń do góry