Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W 2022 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na terenie województwa małopolskiego realizował projekt pn. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportowym w Województwie Małopolskim” (MKA). Głównym założeniem programu było stworzenie systemu infrastrukturalno – informatycznego  zapewniającego integrację transportu. Jednym  z  elementów  tego  systemu, realizowanego w ramach II Etapu MKA  jest montaż  Tablic Informacji Pasażerskiej (TIP), które pełnią funkcję nowoczesnego słupka przystankowego.

Województwo Małopolskie w ramach pilotażu, na terenie całego Województwa, zamontowało 100 tablic TIP na przystankach zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich. Realizacja zadania w tym zakup, utrzymanie TIP w zakresie funkcjonalnym oraz nadzorowanie  stanu technicznego pozostaje po stronie województwa małopolskiego  - jako zarządzającego przystankiem.

Pod koniec zeszłego roku, w  Gminie Biskupice, przy przystankach autobusowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej postawiono 12 takich słupków.  Każdy z nich  wyposażony jest w papier elektroniczny do wyświetlania aktualnych  rozkład jazdy, przestrzeń  do umieszczenia informacji w formie plakatów, panel zasilający, znak drogowy D-15 oraz kosz na śmieci.  Tablice zasilane są w sposób ekologiczny za pomocą energii słonecznej  i zawierają papier elektroniczny przeznaczony do wyświetlania rozkładów jazdy w formie statycznej, co usprawni  proces aktualizacji informacji pasażerskiej. Dodatkowo, prezentowany w ten sposób rozkład  będzie wygodniejszy i czytelniejszy dla pasażerów.

Jak podają pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  tablice zostaną uruchomione w I kwartale 2023 roku.

 

Przewiń do góry