Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LXI sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 23 stycznia 2023  r.,  o godz. 15.30  (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Program sesji :

  1. Otwarcie obrad LXI sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad LX sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2022-2038.
  4. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2023rok.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Odpowiedzi na interpelacje.
  7. Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
  8. Zakończenie obrad sesji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry