Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LXIII  sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 27 lutego 2023 r.,   godz. 16 00 r.,  (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Program sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad  LXI i LXII  sesji Rady Gminy.
 2. Wręczenie odznaczeń i podziękowań dla Honorowych Dawców Krwi.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Biskupice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/397/23 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 23 stycznia 2023 r. r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2022-2036.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2023 rok,  Nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku.
 10. Przedstawienie sprawozdań z  prac Komisji stałych za 2022 rok.
 11. Przedstawienie planów pracy Komisji stałych na 2023 rok.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie   planu pracy Rady Gminy na 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej ds. wprowadzenia zmian  w statucie  gminy  Biskupice.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wystąpienia sołtysów , wolne wnioski
 18. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry