Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Boisko w Bodzanowie przeszło remont

Zakończyła się modernizacja boiska w Bodzanowie. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie, Gmina Biskupice” dotyczyło wymiany całej nawierzchni oraz wykonaniu systemu odwodnienia powierzchniowego.   

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 66 200,00 zł w ramach projektu pn.: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Wkład własny Gminy Biskupice to kwota 154 136,81 zł. Całkowity koszt zadania to 220 336,81 zł.

Brak opisu obrazka