Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązuje w dniu 30.12.2021 od godz. 06.00 do 24.00.

Obowiązujące ograniczenia

Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.


* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

  •     Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
  •     Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
  •     Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
  •     Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.


 
Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza
(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

  •     Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
  •     Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
  •     Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
  •     W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Przewiń do góry