Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

WSPÓŁPRACA SIŁĄ ZESPOŁU

Biuro Metropolia Krakowska to zespół ludzi, którzy z pasją i zapałem działają na rzecz rozwoju obszaru Metropolii Krakowskiej. Na co dzień realizujemy szereg projektów w 7 obszarach działania: inteligentne zarządzanie, mobilność, środowisko i przestrzeń, gospodarka, kultura czasu wolnego, edukacja i usługi społeczne. 14 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przyjęła Strategię Metropolia Krakowska 2030 stanowiącą swoistą strategię współpracy gmin na rzecz rozwoju ponadlokalnego. Liczne działania wynikające z zapisów Strategii przekładają się na zadania, których realizacja planowana jest na najbliższe 10 lat! Wiele z tych zadań czeka na nowych członków naszego zespołu: #teamSMK rośnie w siłę!

CO OFERUJEMY?

Praca na stanowisku specjalista/główny specjalista w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska to przede wszystkim możliwość rozwoju osobistego, praca w zgranym zespole ludzi, którym nieobce są wyzwania związane z projektami realizującymi współpracę międzygminną, międzynarodową i międzyinstytucjonalną, a także dobre warunki pracy: określone ramy wynagrodzenia, dodatek stażowy, a także możliwość pracy zdalnej.

Aktualnie prowadzony jest nabór na 6 wolnych stanowisk pracy. Szczegółowy opis poszczególnych ofert zamieszczony jest poniżej.

ZASADY REKRUTACJI

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych: 12 stycznia 2022 r. (środa) /decyduje data i godzina wpływu/
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: 
W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (…/12/2021)
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych planuje się w dniach 17-21 stycznia 2022 r.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 14 stycznia 2022 r.
Informacja o wyniku naboru: w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA I KULTURY (IZK) – ANALIZA DANYCH

To ciekawe stanowisko pracy obejmujące działania w zakresie dziedziny strategicznej Inteligentne zarządzanie, w tym m.in. opracowanie i monitorowanie wdrożenia planów działań. Do obowiązków pracownika będzie należeć będzie m.in. zapewnienie wysokiej dostępności rzetelnych i aktualnych danych, w tym w zakresie współtworzenia Banku danych o Metropolii oraz opracowanie raportów, opinii i analiz. Ciekawym urozmaiceniem pracy analityka będzie możliwość przygotowania merytorycznego szkoleń, konferencji i spotkań, a także koordynacja i organizacja pracy forów tematycznych.

Jakie umiejętności powinien posiadać kandydat na to stanowisko?

Głównymi elementami będącymi przedmiotem oceny są rozwinięte umiejętności analityczne oraz posiadanie praktycznej wiedzy z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych. Nieodłączną kompetencją jest sprawne i prawidłowe tworzenie raportów, analiz, syntez i rekomendacji. Dodatkowe punkty zdecydowanie zgarnie absolwent studiów wyższych na kierunkach związanych z administracją, zarządzaniem w sektorze publicznym oraz statystyką i analizą danych.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA I KULTURY (IZK) – KULTURA CZASU WOLNEGOwięcej informacji.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. GOSPODARKI, EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH (GES) – EDUKACJA/USŁUGI SPOŁECZNEwięcej informacji.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY/GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. MOBILNOŚCI (MOB) – MOBILNOŚĆ, ZINTEGROWANY TRANSPORT ZBIOROWYwięcej informacji.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY/GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI (ŚiP) – PLANOWANIE PRZESTRZENNEwięcej informacji.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY/GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI (ŚiP) – GOSPODAROWANIE ODPADAMIwięcej informacji.

Przewiń do góry