Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Od zeszłego roku  trwają prace modernizacyjne na drodze gminnej pn.” Sławkowice – Niżowa nr 560008K”. Zaplanowano wykonanie m.in. chodnika i kanalizacji deszczowej oraz poszerzenie drogi (na niektórych odcinkach), przebudowę i uzupełnienie poboczy, umocnienie przydrożnych skarp, a także  przebudowę odcinka linii telekomunikacyjnej.  Umowa przewiduje, że prace remontowe zostaną zakończone w 2024 roku.

Łączny koszt inwestycji to kwota  4 540 000,00 zł. W 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację drogi przyznano kwotę 195 066 zł. W 2023 na ten cel do gminy wpłynie suma 2 574 208 złotych. Łącznie dotacja wyniesie 2 769 274 zł. Zadanie finansowane jest na poziomie 65%, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.

 

znakistronawww-1610968067.png

 

 

Przewiń do góry