Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje, że na terenie powiatu wielickiego od 1 stycznia 2023 r. w dalszym ciągu porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywają się w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość).

 

Aby uzyskać darmową pomoc prawną należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:30, lub zapisać elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku chęci skorzystania z porady telefonicznej przed zapisaniem osoba składa takie oświadczenie bezpośrednio w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub przesyła skan uzupełnionego oświadczenia na adres: pomocprawna@powiatwielicki.pl

-----
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w następujących punktach zlokalizowanych na terenie powiatu wielickiego:

1. Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 655, 32-015 Kłaj – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Poniedziałek

w godzinach od 17.00 do 21.00

Wtorek

 

w godzinach od 15.00 do 19.00

Środa

w godzinach od 15.00 do 19.00

Czwartek

w godzinach od 15.00 do 19.00

Piątek

w godzinach od 14.00 do 18.00

 

2. Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – Radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie

Poniedziałek

w godzinach od  12:30  do 16:30    

Wtorek

 

w godzinach od  7:30  do 11:30   

Środa

w godzinach od     7:30  do 11:30                                                                                                                                    

Czwartek

w godzinach od  11:30    do  15:30 

Piątek

w godzinach od 9:00   do  13:00      

 

3. Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE - Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Poniedziałek

w godzinach od 8.00 do 12.00

Wtorek

 

w godzinach od 7.30 do 11.30

Środa

w godzinach od 7.30 do 11.30

Czwartek

w godzinach od 7.30 do 11.30

Piątek

w godzinach od 7.30 do 11.30

 

4. Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka – – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE -Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Poniedziałek

w godzinach od 13.00 do 17.00

Wtorek

 

w godzinach od 7.30 do 11.30

Środa

w godzinach od 9:00 do 13.00

Czwartek

w godzinach od 7.30 do 11.30

Piątek

w godzinach od 9:00 do 13.00

 

5. Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka – ADWOKACI  wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie  - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Poniedziałek

w godzinach od 13.00 do 17.00

Wtorek

 

w godzinach od 11.30 do 15.30

Środa

w godzinach od 7.30 do 11.30

Czwartek

w godzinach od 11.30 do 15.30

Piątek

w godzinach od 7.30 do 11.30

 

6. Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka – ADWOKAT i RADCA PRAWNY - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Poniedziałek    w godzinach 8:00-12:00

 

Wtorek             w godzinach 7:30-11:30

 

Środa                w godzinach 11:30-15:30

 

Czwartek          w godzinach 7:30-11:30

 

Piątek               w godzinach  11:30-15:30

 

 

Do pobrania:

DOCXInformator dla obywateli dot. zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej-1.DOCX (34,58KB)
 

 

Przewiń do góry