Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości wyposażonych w nieekologiczne źródła grzewcze o konieczności ich wymiany. Zgodnie z zaktualizowanymi zapisami uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego  kotły pozaklasowe potocznie zwane „kopciuchami” należy  wymienić do dnia 30.04.2024r., z kolei do końca 2026r. o tym obowiązku powinny pamiętać osoby użytkujące kotły klasy 3 i 4. Od 1.05.2024r. zakaz użytkowania dotyczyć będzie również kominków o sprawności cieplnej poniżej 80%, niespełniających wymogów ekoprojektu lub wyposażenia w urządzenia redukujące emisję pyłu.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania do wymiany starego źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym oraz do modernizacji instalacji grzewczej przypominamy o możliwości uzyskania refundacji do kwoty 7 000,00zł w ramach programu współfinansowanego ze środków RPO WM „Wymiana pieców i kotłów w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie gminy Biskupice – II edycja”. Zgodnie z zapisami umowy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego dofinansowanie będzie możliwe jeszcze tylko w pierwszym półroczu 2023r. Pamiętać należy, że wydatki związane z wymianą pieca i modernizacją instalacji grzewczej mogą być ponoszone dopiero po zawarciu umowy z Gminą. Podpisanie umowy poprzedza wykonanie oceny energetycznej, której celem jest stwierdzenie ewentualnej konieczności przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych w budynku.

Współfinansowanie wydatków związanych z wymianą pieca i modernizacją instalacji co i cwu jest również możliwe w Programie „Czyste Powietrze” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z gminą. Beneficjent Programu może ubiegać się o dofinansowanie kosztów zakupu różnych źródeł ogrzewania m.in. pieca gazowego, pompy ciepła czy też pieca pelletowego. Program ten daje także możliwość ubiegania się o dofinansowanie na inny zakres przedsięwzięcia m.in. działania termomodernizacyjne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Ekodoradców Urzędu Gminy Biskupice pod numerami (12) 289 70 95 lub 289 70 80. Pomoc ekodoradców obejmuje także składanie wniosków aplikacyjnych (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu spotkania).

 

wymien piec 1.png

 

wymien piec 2.png

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry