Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Biskupice Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice informuję, że do dnia 16 marca 2023 roku można składać wnioski i uwagi dotyczące niniejszej zmiany.

Zmiana planu obejmuje wyłącznie ustalenia tekstowe w zakresie dotyczącym zasad gospodarki odpadami, w tym w szczególności zapisy dla terenów zabudowy przemysłowo – usługowej oraz terenów zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oraz korektę porządkową zapisu zawartego w § 1 ust. 1 zmienianej uchwały.


Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w poniższym linku.

Przewiń do góry