Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W związku ze złą jakością powietrza w sezonie grzewczym spowodowaną dużą ilością zanieczyszczeń przypominamy o obowiązkach wynikających z przyjętej w dniu 26.09.2022r. uchwały zmieniającej obowiązującą uchwałę Sejmiku Województwa nr XXXII/452/17 z dnia 23.01.2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami urządzenia niespełniające norm emisji i sprawności minimum 3 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 mogą być użytkowane tylko do końca kwietnia 2024r. Termin ten dotyczy również maksymalnego terminu eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń, które nie spełniają wymagań w zakresie sprawności cieplnej co najmniejna poziomie 80% lub wymogów ekoprojektu. Uchwała antysmogowa obowiązuje wszystkich na obszarze Małopolski, dotyczy zatem zarówno budynków prywatnych, jak również  budynków gospodarczych, zakładów przemysłowych, lokali usługowych, szklarni, czy też tuneli foliowych. Wśród możliwych  form niskoemisyjnego ogrzewania istnieje możliwość zastąpienia przysłowiowego kopciucha  pompą ciepłą, ogrzewaniem elektrycznym, gazowym, spełniającym wymagania ekoprojektu, kotłem pelletowym lub zgazowującym drewno.

Wyłączenie od stosowania przepisów uchwały antysmogowej dot. jedynie instalacji, które wymagają pozwolenia na emisję, pozwolenia zintegrowanego lub wymagają zgłoszenia oraz w przypadku spalania paliw poza instalacjami.

Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) zatrudnia ekodoradców, którzy służą przedsiębiorcom pomocą w zakresie przedstawienia możliwości dotacyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła, termomodernizacją budynków lub montażem odnawialnych źródeł energii.

Dane kontaktowe ekodoradców dla biznesu dostępne są na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla biznesu/lista.

Przewiń do góry