Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

1 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Kampusu Wielickiego odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce za rok 2022 połączona z naradą szkoleniową Prezesów i Naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wielickiego.

W naradzie udział wzięli: zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Przemysław Przęczek, starosta wielicki Adam Kociołek, wicestarosta Henryk Gawor, członek zarządu powiatu wielickiego Aleksandra Ślusarek, sekretarz Powiatu Rafał Ślęczka, zastępca dyrektora departamentu funduszy europejskich urzędu marszałkowskiego Roman Wcisło, zastępca komendanta powiatowego Policji podinspektor Agnieszka Burzec-Czesak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce dh Władysław Kucharski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Joanna Zymon, prezes Powiatowego Parku Rozwoju Robert Gabryś, wójt Gminy Biskupice - Renata Gawlik, samorządowcy z terenu powiatu wielickiego  funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce oraz licznie zgromadzeni druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu wielickiego.

Naradę rozpoczął komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce mł. bryg. Leszek Kasiński witając wszystkich zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce. W dalszej części podziękował za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie wielickim w roku 2022.

W pierwszej części narady kierownicy wydziałów/sekcji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce podsumowali realizowane zadania w roku ubiegłym. Przedstawiono stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego, problemy jakie wyniknęły w trakcie realizacji zadań, a także cele do realizacji w roku bieżącym ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej.

W części szkoleniowej narady funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Wieliczce omówili następujące tematy:

- zasady organizacji łączności radiowej podczas działań ratowniczo – gaśniczych,
- zasady funkcjonowania oraz korzystania z aplikacji „waterflow”,
- wytyczne w zakresie odstąpienia od resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
- zasady funkcjonowania stacji serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego.

Opracowanie: mł. bryg. Michał Masternak KP PSP w Wieliczce
Zdjęcia: kpt. Marcin Musiał

------------------
za www.gov.pl/web/kppsp-wieliczka/

 

 

 

 

 

Przewiń do góry