Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice ogłasza konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Biskupice w 2023 r.
Konkurs będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr XXII/133/12 Rady Gminy Biskupice  z dnia 26  styczna 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 582),  Uchwałą Nr LV/384/18 Rady Gminy Biskupice   z dnia28 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/12 Rady Gminy Biskupice  z dnia 26  styczna 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2018 r., poz. 4059),oraz Uchwałą Nr LXIII/402/23 Rady Gminy Biskupice   z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/12 Rady Gminy Biskupice  z dnia 26  styczna 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2023 r., poz. 1843 ).    

Wnioski o udzielenie dotacji wraz w wymaganymi załącznikami (w zapieczętowanej kopercie z opisem  „Rozwój sportu w Gminie Biskupice”)  należy złożyć w terminie do 12 kwietnia 2023 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach urzędowania. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Biskupice.

 

PDFZarzadzenie Nr 0050 36 2023.pdf (165,10KB)
DOCOgłoszenie - Konkurs ofert na rozwój sportu w Gminie Biskupice.doc (31,00KB)
DOCRozliczenie dotacji z wykonania projektu.doc (53,00KB)
DOCWniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.doc (52,00KB)
 

 

Przewiń do góry