Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 20 marca 2023 r.  Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik  w obecności  Skarbnik – Agnieszki Gągulskiej oraz Sekretarza – Jerzego Szymoniaka  podpisała  umowę na wykonanie zadania pn . „Modernizacja drogi gminnej nr 560059K (ul. Długa) w Tomaszkowicach, Modernizacja drogi gminnej nr 560046K (ul. Dukla) w Sławkowicach, Modernizacja drogi gminnej nr 560058K (ul. Słoneczna) w Tomaszkowicach”.


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Złożyło  ją Wielobranżowe Przedsiębiorstwo- Produkcyjno - Usługowo- Handlowe JANDA, Janina Duda, Łostówka 271, 34 – 730 Mszana Dolna z ceną ofertową:
Zadanie nr I: 879 800 zł
Zadanie nr II: 889 000 zł
Zadanie nr III: 968 000 zł

Drogi  - „Długa” i „Słoneczna”  w Tomaszkowicach oraz „Dulka” w Sławkowicach przejdą gruntowną przebudowę. Zyskają nowe nakładki asfaltowe, poprawiona zostanie jakość poboczy, fragmentarycznie uzupełnione zostanie odwodnienie drogi.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego  Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwotą 2 599 960,00 złotych.

 

 

 

Przewiń do góry