Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Z początkiem 2022r. pracownicy Urzędu Gminy Biskupice rozpoczną cykl kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy Biskupice.

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020r. Gmina zobowiązana jest w 2022r. do przeprowadzenia 100 kontroli planowych budynków w zakresie użytkowanego źródła ogrzewania i stosowanego materiału opałowego.

W trakcie kontroli kontrolowany zobowiązany jest do:

- umożliwienia wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust.3 prawa ochrony środowiska;                                                    
- umożliwienia kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;                                                                                                                           
 - okazanie  na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli.
 

W przypadku podejrzenia spalania odpadów pracownicy Urzędu Gminy mają prawo poboru próbki materiału paleniskowego celem przekazania jej do badania przez Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze.

Jednocześnie przypominamy właścicielom budynków użytkującym nieekologiczne urządzenia grzewcze zasilane na paliwo stałe o konieczności wymiany kotłów pozaklasowych do końca 2022r. Z kolei urządzenia grzewcze 3 i 4 klasy muszą zostać wymienione do końca grudnia 2026r. Z dniem 1 stycznia 2023r. będzie obowiązywał również zakaz używania kominków o sprawności cieplnej poniżej 80% lub niespełniających norm ekoprojektu.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Planowany harmonogram kontroli na rok 2022:

  • STYCZEŃ – Bodzanów
  • LUTY - Trąbki
  • MARZEC – Tomaszkowice, Jawczyce
  • KWIECIEŃ – Sułów
  • MAJ – Sławkowice
  • CZERWIEC – Łazany
  • WRZESIEŃ – Przebieczany
  • PAŹDZIERNIK – Szczygłów, Zabłocie
  • LISTOPAD - Biskupice

Wójt Gminy Biskupice
Renata Gawlik

Przewiń do góry