Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice ogłasza konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Biskupice w 2022 r.

Konkurs będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr XXII/133/12  Rady Gminy Biskupice z dnia. 26  stycznia 2012 r.  w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz w wymaganymi załącznikami (w zapieczętowanej kopercie z opisem  „Rozwój sportu w Gminie Biskupice”)  należy złożyć w terminie do 11 lutego 2022 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach urzędowania. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Biskupice.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Biskupice z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Biskupice.pdf (133,71KB)
DOCWniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.doc (48,00KB)
DOCRozliczenie dotacji.doc (54,00KB)
DOCUchwała Nr XXII13312 Rady Gminy Biskupice w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania..doc (134,50KB)
 

Przewiń do góry