Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zapraszamy do zarejestrowania się w bezpłatnym SMS-owym Systemie Ostrzegania i Informowania mieszkańców o ewentualnych groźnych zdarzeniach.

Aby otrzymywać takie powiadomienie, należy się zalogować do systemu, a proces ten trwa zaledwie kilka minut. Jak działa SMS-owy informator? W chwili pojawienia się niebezpieczeństwa do mieszkańców, zalogowanych w systemie, gminne centrum zarządzania kryzysowego rozsyła komunikat ostrzegawczy dotyczący rodzaju i rozmiaru zagrożenia oraz terytorium jego wystąpienia. Sygnał przesyłany jest poprzez operatorów komórkowych i dociera do mieszkańców z zagrożonego terenu.

Warunkiem przyłączenia się do systemu będzie wybranie odpowiedniego linku na stronie www.biskupice.pl,https://biskupice.pl/14/24/sms-owy-system-ostrzegania-o-zagrozeniach.html, wpisanie tam swojego numeru telefonu, zaznaczenie interesującej nas miejscowości i zakresu danych, który chcemy otrzymywać. Koszt wysłania sms-a ze zgłoszeniem jest zgodny z taryfą operatora.

Głównym założeniem systemu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Biskupice poprzez ostrzeżenie osób zainteresowanych, o mających nastąpić ekstremalnych warunkach pogodowych,  a w szczególności gwałtownych burzach, opadach i śnieżycach. Dodatkowo możliwe będzie również powiadamianie o ewentualnych awariach i planowych konserwacjach sieci wodociągowej oraz o mających nastąpić ważnych wydarzeniach na terenie gminy.

Sygnał przesyłany jest przez wszystkich operatorów komórkowych, wiadomości wysyłane do każdego adresata są bezpłatne.

Przewiń do góry