Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W związku z przesyłaniem przez dostawców energii mieszkańcom uczestniczącym w projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projektów umów/ aneksów na dostarczanie energii w oparciu o nowe zasady rozliczeniowe tj. net – billing, zwracamy uwagę na podejmowanie interwencji u dostawcy energii poprzez złożenie oświadczenia potwierdzającego zawarcie przed dniem 31 marca 2022r. umowy o dofinansowanie w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Przypominamy, że projekty parasolowe dofinansowane ze środków regionalnych programów operacyjnych uzyskały prawo przyłączenia instalacji fotowoltaicznych na starych zasadach tzw. system opustów net-metering obowiązujących do dnia zmiany przepisów rozliczeniowych tj. do dnia 31 marca 2022r.

W związku z powyższym oryginał oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy z gminą należy przekazać pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

 

PDFOświadczenie klienta o zawarciu umowy na zakup montaż dofinansowanie mikroinstalacji.pdf (643,39KB)
 

Przewiń do góry