Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Na ukończeniu jest remont drogi popegeerowskiej „Wygon” w Łazanach. Wykonawca przystąpił do ułożenia ostatniej warstwy asfaltowej.  W ramach prac wykonano  nawierzchnię drogi gminnej o szerokości ok 3,00 m. Do wykonania pozostają prace wykończeniowe tj.  wzmocnienie pobocza  kruszywem łamanym oraz wykonanie dwóch „mijanek”.   Wody opadowe z nawierzchni drogi, jak dotychczas, odprowadzano w stronę pobocza, a następnie do istniejących rowów ziemnych, częściowo umocnionych korytkami.

Zadanie dofinansowane  ze środków krajowych programu „Polski ład” na poziomie 95%. Remont drogi był pierwszą z dwóch części projektu przewidującego remont dwóch dróg popegeerowskich w naszej gminie. Drugie zadanie dotyczyło remontu drugi wewnętrznej w Trąbkach. Na wykonanie zadania gmina otrzymała promesę w wysokości 481 772,28 zł.

polski-lad.png

 

 

 

 

Przewiń do góry