Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

fotowewoltaika tło.png

 

Informujemy, że z dniem 22.04.2023r. uruchomiony został kolejny nabór Programu "Mój prąd". Realizacja Programu jest przewidziana do dnia 31.12.2023r. Kwalifikowalność kosztów dotyczy okresu od 01.02.2020r. do 31.12.2023r. i skierowana jest do Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net – billing (rozliczanie wartościowe).

Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 58 000,00zł dla jednego punktu poboru energii.

W nowej odsłonie Programu dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne (instalacje o mocy od 2 do 10 kW) oraz inne urządzenia służące magazynowaniu ciepła/ urządzenia grzewcze (pompy ciepła), urządzenia służące magazynowaniu energii elektrycznej, systemy zarządzania energią oraz kolektory słoneczne. Przedsięwzięcia muszą być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia związane ze zwiększeniem mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej, na którą otrzymano dotację w ramach Programu "Mój Prąd".

Wnioskodawca jest zobowiązany do eksploatacji instalacji i urządzeń objętych wnioskiem  przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://mojprad.gov.pl/.

Przewiń do góry