Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W Sławkowicach  prowadzona jest modernizacja drogi gminnej Sławkowice - Niżowa (Nr 560008K). W ramach prac wykonany zostanie m.in. chodnik, kanalizacja deszczowa, poszerzeniu ulegnie droga (na niektórych odcinkach), przebudowie i uzupełnieniu poddane zostaną pobocza. Obecnie drogowcy kontynuują prace ziemne, wyznaczają trakty piesze i montują krawężniki.

Łączny koszt inwestycji szacuje się na kwotę 4 540 000,00 złotych. W 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację tego odcinka drogi przekazano kwotę 195 066 złotych. W 2023 na ten cel do gminy wypłynie suma 2 574 208 złotych. Łącznie dotacja wyniesie 2 769 274 złote. Zadanie finansowane jest na poziomie 65%, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy. 

 

Przewiń do góry