Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

3 maja 1791 roku w Warszawie Sejm Rzeczypospolitej, później zwany Wielkim, uchwalił pierwszą polską Konstytucję. Dziś przypada 232.rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej ustawy zasadniczej, regulującej organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Ustawa została przyjęta przez Sejm Czteroletni  w 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Konstytucja, uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Autorami tego ważnego dokumentu  byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Zasadniczym celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego w 1772 roku przez Prusy, Austrię i Rosję. Konstytucja, zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz ograniczyła demokrację szlachecką, znosząc formalnie liberum veto. Ustawa rządowa wprowadziła również stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy.

By uczcić to ważne dla Polaków święto, kwiaty pod Obeliskiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania Niepodległości  w   Tomaszkowicach, złożyła Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik.

 

 

 

 

Przewiń do góry