Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Miasto Kraków rozpoczyna realizację badań ankietowych Mieszkańców w ramach Kompleksowych Badań Ruchu 2023. Celem badań jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych oraz preferencji transportowych Mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, razem 36 gmin.

 

mapka.png

Samo badanie ankietowe polega na wizycie ankietera w wylosowanych gospodarstwach domowych i przeprowadzeniu wywiadu ankietowego ze wszystkimi obecnymi domownikami powyżej szóstego roku życia. Wywiady ankietowe będą prowadzone od 10 maja do 17 czerwca 2023 roku włącznie w każdą środę, czwartek i piątek po godz. 17:00 oraz w soboty po godz. 10:00.

Każdy ankieter działający na zlecenie Miasta Krakowa będzie posiadał w widocznym miejscu identyfikator oraz będzie dysponował listem polecającym. Podkreślić należy, że każda ankieta ma charakter anonimowy, a udział w niej jest dobrowolny. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, ponieważ odpowiadając na pytania ankietowe, Mieszkańcy przyczyniają się do usprawnienia systemu transportu w swoim otoczeniu.

Badanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich: POIS.06.01.00-00-0084/22 pn. „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej”.

Więcej informacji oraz bieżące komunikaty można znaleźć na stronie internetowej: https://www.krakow.pl/

 

Do pobrania:

DOCXKompleksowe Badania Ruchu w Krakowskim - szczegółowa informacja.docx (110,04KB)
 

 

 

Przewiń do góry